FLEXOTLAČ (alebo tiež tlač z výšky)
je tlačová technika vhodná na veľkokapacitnú potlač rôznych materiálov. V súčasnosti je to najrozšírenejšia tlačová technika používaná v obalovom priemysle.
OBAL
Takmer každý tovar, ktorý sa predáva v maloobchode má svoj obal.
Obal je prvé, čo si spotrebiteľ všíma a čo ovplyvňuje jeho rozhodovanie pri kúpe.
Podľa
obalu si spotrebiteľ zapamätá konkrétnu značku a rozpozná ju spomedzi ostatných rovnakého druhu.

Obal nemôže nahradiť, alebo nejako vylepšiť tovar.
Kvalitatívne porovnateľné tovary sa lepšie predávajú s lepším obalom.
Ani najlepší a najpútavejší obal bez kvalitného výrobku nezaručí predajnosť tovaru.

Obal je dôležitý!
S vedomím týchto skutočností pristupujeme k jeho realizácii.